7 Yorum

Grip mi, soğuk algınlığı mı?

Geçtiğimiz gün Derin’in okulundan bir e-mail aldım. Son günlerde giderek yaygınlaşan grip hastalığı ile ilgili ayrıntılı bilgi içeriyor ve ekliyordu:

Gribal enfeksiyon şikayeti ile doktora başvuran bir öğrencimizde de Influenza A virüsü tespit edildiği velimiz tarafından okulumuza iletilmiştir.

Yazıda da vurgulanan belirtilerin gözlemlendiği öğrencilerimizin evlerinde dinlenmelerini ve hastalığın yayılımını düşürebilmek için rahatsızlıkları tümüyle geçmeden okula gönderilmemelerini önemle rica ediyoruz.

Bahsi geçen öğrenci Derin’di, okula ileten veli de bendim. Nitekim bir önceki gün elimizde pozitif Influenza A testiyle eve dönmüş, tedaviye başlamıştık. Olay Pazar gecesi başlamıştı. Zaten 10 gündür önce Beta, ardından bronşit için devam eden antibiyotik tedavisinin son gününün akşamında, tam biz yatmaya giderken Derin’in ateşi olduğunu fark ettik. O an dedim ki “Hah, şimdi yandık. Bu kesin grip.”

Ondan bu yana yaşadıklarımız ayrı bir yazı konusu… Şimdi burada Derin’in okulundan gönderilen aşağıdaki bilgilendirmeyi paylaşmak istiyorum. Bu dosyayı hazırlayan okul hekimi ve velisi Aydoğan Lermi’ye ve burada paylaşma isteğimi geri çevirmeyen Merak Eden Çocuk yönetimine teşekkür ederim.

Grip mi soğuk algınlığı mı?

Grip ve soğuk algınlığı sıklıkla birbirine karıştırılır, şikayetler birbirine benzese de grip tek bir mikropla ortaya çıkan bir hastalık iken soğuk algınlığına yol açan 30 çeşit virüs vardır. Grip son derece tehlikeli olabilir ancak soğuk algınlığı genellikle bir hasar bırakmadan iyileşir. Her ikisi de solunum yolu ve temas ile bulaşır, her ikisi de solunum yollarında enfeksiyon yapar. Birtakım küçük ayrıntılar gribi, soğuk algınlığından kolayca ayırmanızı ve hastalığa daha ciddi eğilmenizi sağlayabilir. Soğuk algınlığı her mevsimde ortaya çıkabilir yazın bile olabilir ancak en sık kış aylarında görülür. Grip mevsimi ise tipik olarak Ekim sonu başlar ve Mart ayına dek sürer. Bu aylar dışında ortaya çıkan grip şikayetleri büyük ihtimalle soğuk algınlığı veya alerjik kökenlidir. Grip şikayetleri çok hızlı gelişir hatta saatler içinde tablonun geliştiği görülebilir, soğuk algınlığı şikayetleri ise 2 -3 günde ortaya çıkar. Grip tablosunun ani başlaması çok tipiktir. Gayet iyi ve sağlıklı çocuk 2-3 saat içinde ateş ve bitkinlik haliyle yatağa düşer. Bu hızlı ilerleyiş hasta ve yakınlarını ürkütür.

Grip şikayetleri, soğuk algınlığına oranla çok hızlı ve ağır seyreder. Grip tüm vücudu etkilerken soğuk algınlığı üst solunum yollarında kısıtlı kalan bir enfeksiyona yol açar. Grip genellikle yatağa düşüren bir enfeksiyona yol açar, hastanın evden çıkması genellikle zordur. Grip yaşlı ve çocuklarda çok hızlı ve ağır seyredebilir, zatürreye yol açabilir.

Grip

GRİP
İnfluenza; Flu

Grip solunum yollarının viral bulaşıcı hastalığıdır. Tüm vücudu etkileyen ağır enfeksiyona ve bazen ölüme yol açar. Gripten korunmanın bilinen en etkili yolu aşı olmaktır.

Grip virüsü her yıl sonbahar kış aylarına salgınlara yol açar. Her yıl üzerindeki yapıyı değiştirdiği için vücut tarafından tanınamaz ve hastalık oluşur. 7 ila 10 yılda bir kendisini tamamen değiştirip dünya çapında salgınlara yol açar. Her yıl ortaya çıkan virüs, bir öncekinden farklı olduğundan korunmak amacıyla her yıl aşı olmak gerekir. İnsanlarda iki tipi grip hastalığına yol açar İnfluenza tip A ve tip B. Grip olan kişinin hapşırık, öksürük ve nefesi ile etrafa yayılan mikroplar havadan bulaşarak salgınlara yol açar. Ayrıca grip mikroplarının olduğu ortamlara dokunmakla da hastalık bulaşır.

Gribin soğuk algınlığından farkı nedir?

Grip tüm vücudu etkileyen bir hastalıktır, ağır seyreder ve yatağa düşürür. Soğuk algınlığının ise 300 den fazla virüsü vardır, genellikle burun boğazda sınırlı kalan hastalığa yol açar, şikayetler çok ağır değildir, ateş çok yükselmez.

Grip hastalığı kimler için tehlikelidir?

 • Kalabalık ortamlarda yaşamak (huzur evleri, bakım evleri, kışlalar, okullar, yuvalar, vb.),
 • Fiziksel ve Mental gerilik (kendini koruyamamak ve kişisel temizlik, hijyen kurallarına uyamamak hastalık kapma riskini arttırır),
 • Bazı kişilerde grip ağır seyreder ve komplikasyonlar daha sık görülür;
 • 5 yaş altı çocuklar,
 • 65 yaş üstü kişiler,
 • Kronik akciğer hastalığı olanlar,
 • Diyabet hastaları,
 • Kalp hastaları,
 • Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar,
 • İmmün sistemi baskı altında olan hastalar,
 • HIV+ ve AİDS hastaları,
 • Kemoterapi, radyoterapi görenler,
 • Kortizon kullananlar,
 • Gebeler,
 • 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanan çocuklar,
 • Huzurevi ve bakım evlerinde kalanlar,
 • Obez kişiler,
 • Anoreksiya nevrosa hastalarında

grip hastalığı hem normalden çok daha ağır seyreder ve hem de ağır komplikasyonlar ortaya çıkar.

Grip belirtileri nelerdir?

Hastalar virüsü şikayetler başlamadan bir gün önce etrafa yaymaya başlarlar ve 5-6 gün boyunca yayarlar. Yani kişiler daha hasta olduklarını fark etmeden hastalığı yaymaya başlarlar. Bu da hastalığın neden bu kadar çabuk yayıldığını göstermektedir. Şikayetler hastalık kapıldıktan 1-2 gün sonra başlar.

En sık görülen şikayetler:

 • Yüksek ateş,
 • Kas ağrıları,
 • Üşüme, titreme, terleme,
 • Aşırı yorgunluk,
 • Baş ağrısı,
 • İştahsızlık, bulantı, kusma, nadiren ishal,
 • Hapşırık,
 • Burun akıntısı,
 • Öksürük (öksürük şikayeti hastalık geçtikten sonra 2 -3 hafta sürebilir),
 • Göz yaşarması,
 • Boğaz ağrısı,
 • Boyunda şişmiş lenf bezleri en sık görülen şikayetlerdir.

Şikayetler 7 – 10 gün içinde azalarak kaybolur. Öksürük ve halsizlik şikayetleri ise birkaç hafta daha sürer.

Gribin yan etkisi nedir?

 • Zatürre (hem grip virüsüne, hem de diğer mikroplara bağlı zatürre sık görülür),
 • Sinüzit,
 • Orta kulak iltihabı,
 • Var olan hastalıkların kontrolden çıkması;
 • Kalp yetmezliğinin artması,
 • Böbrek, karaciğer yetmezliği,
 • KOAH,
 • Diyabetin kontrolden çıkması en sık görülen komplikasyonlardır.

Grip teşhisi nasıl konur?

Hastanın şikayetleri ve muayene bulguları teşhise yardım eder. Grip şikayetleri bir çok hastalıkla kolayca karıştırılır. Kesin teşhis kan, tükürük ya da burun salgısından yapılan laboratuar testleri ile konur. Grip şüphelenilen hastada aşağıdaki testler yapılmalıdır:

 • Tam kan sayımı,
 • CRP,
 • Sedimantasyon,
 • Burun – boğaz salgısında İnfluenza A+ B testi

Gribin tedavisi var mı?

Gribin tedavisi var, ancak ilaçlar hastalığın ilk 48 saati içinde başlanırsa etkili olur. İlaçlar grip şikayetlerini ve süresini kısaltır, komplikasyonları büyük oranda azaltır. Erken tedavi özellikle risk grubundaki hastalar için hayat kurtarıcıdır. Ayrıca istirahat; hem hastalığın hafif seyretmesi, hem komplikasyonların az olması ve hem de diğer kişileri korumak amacıyla grip tedavisinin aslını oluşturur. Tedavi sırasında bol sıvı tüketilmelidir. Ağrı kesici ve ateş düşürücüler şikayetlerin kontrol edilmesini kolaylaştırır. Dekonjestan burun açıcılar 3 günden fazla kullanılmamalıdır. Öksürük kesici ilaçlar şiddetli öksürükleri hafifletir.

Gripten korunmak mümkün mü?

Gripten korunmanın en güvenilir yolu her yıl aşı olmaktır. Grip aşısı, grip mevsimi başlamadan Eylül – Ekim aylarında hazır olur. Korunmak için mümkün olan en erken dönemde aşı olmak gerekir. Aşının etkili olabilmesi için iki hafta geçmesi gerekir. Grip mevsimi sonbahardan ilkbahara dek sürer.

Grip aşısı kimlere yapılmaz?

Aşı aşağıdaki kişilere yapılmamalıdır:

 • 6 aydan küçük çocuklar,
 • Aşırı anafilaktik yumurta alerjisi olanlara,
 • Daha önceki grip aşısında ağır alerjik reaksiyon gelişenlere,
 • Guillain –Barre Sendromu hastalarına,
 • Ateşi olan hastalara aşı yapılmaz.

Gripten korunmak için genel önlemler:

 • Hasta iseniz işe okula gitmeyin,
 • Hasta kişileri, çocukları işe, okula göndermeyin,
 • Ellerinizi sıkça yıkayın,
 • Kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uyun,
 • Şikayeti olan kişiler ile temas etmeyin,
 • Hapşırır ve öksürürken ağzınızı kapatın,
 • Kağıt mendili bir kez kullanıp atın,
 • Ellerinizi yüzünüze sürmeyin.

Aşı olamayan ya da olmamış kişilerin grip salgını sırasında anti viral ilaçlar ile korunması mümkündür. Bu koruma ilaç alındığı sürece etkili olur. Kısa sürelidir.

İlaçla koruma:

 • Grip ile karşılaşmış ve hasta olması büyük ihtimal dahilinde olan,
 • Komplikasyon gelişme riski yüksek olan kişilere verilir.

İlaçla koruma aşının yerini tutmaz.

Aşı olsanız da, olmasanız da, iyi korunsanız da korunmasanız da grip olabiliyorsunuz aslında… Biz -risk grubunda olduğumuz dönemler dışında- aşı olmamış bir aile olarak hafta başından beri resmen telef olduk. (Ha, bunu bilerek aşı olur muydum, sanırım hayır).

Pazartesi gününden beri yaşadıklarımızı ayrıca anlatacağım, nitekim yaşadıklarımızın sadece bizim başımıza gelmediğini, sosyal medya üzerinden iletişimde bulunduğum birçok annenin benzer sorunlar yaşadığını biliyorum. Şimdilik yukarıdaki bence pek faydalı bilgilendirmeyi paylaşmış olarak bu yazıyı noktalayayım.

Yorum yap

Girilmesi gerekli alanlar işaretlidir. *

7 yorum

 1. Benim oglum da ayni sikayetlerle ve hamile ben de yine grip sebebiyle bir haftadir sefil vaziyetteyiz. Ilk 24 saatte doktora goturdum ama israr etmeme ragmen influenza testi yapmadi. Ben oglumu tanidigimdan ve salgin sebebiyle de neredeyse influenza oldugundan emin oldugumdan yine de tamiflu yazmasini istedim ve israrlarim sonucu yazdi. Hikaye burada basladi, Istanbul da gezmedik eczane birakmadik ama tamiflu veya muadili ilac hicbiryer de yoktu. Ikk 48 saat icinde kullanilmasi gerektiginden cabalarima son vermek zorunda kaldim ve sonuc: oglum otit oldu..Burasi Turkiye iste, salgin zamani salgina karsi kullanilabilecek tek ilac piyasada yok!! Imza: kizgin anne..

 2. Bilgilendirmenizle de bir kez daha anlaşıldı ki grip beni esir almış durumda. Hastalığın 5. günündeyim yataktan çıkabildim ama öksürük eşliğinde 🙂 minik kızıma bulaşmaması için çabalasam da emen bir bebeği kendimden pek uzak tutamıyorum. Bu süreçte soğanın her türlüsü ve bol suyla geçirdim günlerimi. Umarım biran önce atlatırız , size de geçmiş olsun.

 3. Grip asisi o kadar onemli ki… Evet, etkisi yuzde yuz degil, yaklasik yuzde 60% civarinda ama yeterince insan asi oldugu zaman toplumu korumakta cok etkili. Bu yuzden sadecr risk grubundaki ve yakin cevrenin asi olmasi yeterli degil. Lutfen sadece kendimizi degil, bagisiklik sistemi zayif olan insanlari da dusunelim. Unutmayalim ki “aman canim ben asiya inanmiyorum, grip olmak daha iyi” derken tanimadigimiz bir insanin ciddi derece rahatsizlanmasina hatta olumune yol acabiliriz.

 4. amman yıllardır olmadık, bu sene çok salgın duyuyorum istanbulda özellikle çok geçmiş olsun aslında grip geçiyoda çocuklarda çok üstüste olmuş hem antibiyotik üstüste, çokzor, tüm bloglarda aynı şeyler 🙁 benim kiwi otlar baharatlar zencefil kefir ve sarımsak takıntım var, bunları tüketirsem hastalanmam gibi gelir, iyi düşünelim iyi olsun, bu kış da çok soğuk yapmadı ama bulaşıyor, şey çok zor olmalı, çalışan anneler nasıl evde bakıyor çocuklarına hep onu düşünürüm, onların işi en zoru 🙁

 5. yaklaşık bir aydır ara ara tekrarlayan oksuruk, oksurukle birlikte kusma, ateş.. kreşe baslayalı 4 ay oldu ama sürekli hastayız. Artık grip mi soğuk algınlığı mı ben de gerçekten ayırt edemez oldum.. En son cumartesi aksamı götürdük doktora. Emin olmak için cigerlerinden film çektiler birsey çıkmadı şükür. Antibiyotik, burun damlası vs.. 10 gün süreyle kullanacağız. Çocukların hastalıkları gerçekten çok zor, bizler bile dayanamazken onlar ne hale geliyor. Annelerin denemediği yöntemler kalmıyor haliyle. Yine de moralimizi yüksek tutup onlara destek olmalıyız, herkese geçmiş olsun sağlıklı günler..

 6. Alinin annesi

  Beni oğlum 7 yaşında ve bu yıl ilkokula başladı. 14 aylıktan itibaren alerjik aatım olan ve astım ilaçları kullanan oğlum geçen yıl tam 8 kez ( bunun ikisi iğne) antibiyotik kullandı. Gerekli gerksiz verildi. Biz de doktorlara güvenmek zorunda hissettik. Bu yıl alerjisi ile takipteki doktorumuz aşı önerdi. Olduk. Şu ana kadar hafif hastalıklarla geldik. Bu bile bizim için bir büyük adım. Hiç antibiyotik kullanmadık bu yıl. Bence aşı gerekli. Evet hasta olursunuz belki ama daha hafif atlatırsınız. Antibiyotiklerin grip ve soğuk algınlığında faydası olmadığını biliyorum ama nedense bizim doktorlarımız çok seviyor yazmayı. Sevgiler…

 7. Aynı dertten muzdarip,evde yatarken beni çok güldürdünüz,Abidin Dino göndermesine bayıldım,geçmiş olsun…